Ordförande
Inger Nilsson

Sekreterare
vakant

Kassör
Lena Askengren

Ledamöter
Pernilla Dedic

Suppleanter

Eva Regnert