Ordförande
Inger Nilsson

Sekreterare
Gunilla Roslund

Kassör
Lena Askengren

Ledamöter
Pernilla Dedic

Suppleanter
Monica Olsen
Eva Regnert

Adjungerad suppleant
Paulina Lindgren