Vår infomail fungerar nu igen. Det går även att nå styrelsens ordförande via telefon.
Skolkampanj i september
Under september månad har Attention fokus på skolfrågor.
Programmet nedan uppdateras kontinuerligt. (Klicka på program)

Program

Håll även koll på:

Sociala medier
Ett inlägg varje dag kommer att vara skolrelaterat. Det kan vara artiklar, filmer, explainer som vi önskar att ni delar så mycket ni hinner. Vi kommer under denna kampanj att använda oss av hashtaggen #NPF-säkra skolan.

Digitala föreläsningar

F r o m nästa vecka så läggs en digital föreläsning upp varje torsdag. De tre kommande torsdagarna kommer det vara föreläsningar från Psykologpartners om NPF-arbete i skolmiljö._ Och den sista torsdagen i september är det dags för Bo Hejlskov Elvén.

De inspelade föreäläsningarna kommer under kampanjmånaden vara öppna för alla men därefter kommer de att låsas så att bara medlemmar kan se dem under resterande delen av 2021.

Föreläsning 1, Skolans pedagogiska uppdrag, skyldigheter och möjligheter till anpassningar
Föreläsning 2, Pedagogiska anpassningar på gruppnivå i klassrummet
Föreläsning 3, Pedagogiska anpassningar på individnivå
Föreläsning 4, Bo Hejlskov Elvén – Lågaffektivt bemötande i skolan

Webbinarium
Fredag den 24 september arrangerar Riksförbundet ett webbinarium där flera aktörer från skolvärlden som t ex Skolverket, SPSM och Skolinspektionen deltar.

För dem som inte kan delta fysiskt kommer webbinariet att spelas in. Om det blir möjligt att se det live eller enbart i efterhand är idag inte helt bestämt så vi får återkomma med detaljer kring bl a detta.

Informationsblad Mötesplats Snäckan

Nyheter från En bra plats

Helsingborg

 

Föreläsning: Att stärka sig själv som anhörig

Isabelle Johansson arbetar som hälsoutvecklings- konsult i egen regi. Hennes uppdrag består till största del av föreläsningar i ämnena hälsa och kommunikation, men även entreprenörskap och starta eget företag.

Hon jobbar även med coaching gentemot privatperson samt ledare och chefer inom företag, föreningar och skolor.

Isabelle vill att denna föreläsning blir startskottet för dig att få en mer kärleksfull syn på dig själv, mer tillit till livet och mindre kontrollbehov. På så sätt kommer du att kunna hantera svåra situationer bättre och få en känsla av ljusare vardag.

Datum: 21 september

Tid: 17.00-18.30

Plats: Biograf Röda Kvarn, Karlsgatan 7 Helsingborg

Föreläsningen är kostnadsfri

Anmälan till https://simplesignup.se/event/183150  eller 042-10 40 44

Mer information om Anhörigstöd helsingborg.se/anhorigstod

 
 

Föreläsning: Supermamsen

Supermamsens föreläsning berör ämnen som ett annorlunda föräldraskap, att bli misstrodd och ifrågasatt som förälder, kampen för att få skolan att fungera för barnen och om hur man hittar acceptans och glädje i ett tufft föräldraskap.

Supermamsen har tre barn med NPF-diagnoser (autism och adhd/add), arbetar själv som pedagog och har skrivit boken ”Supermamsen: om livet som pedagog och förälder till barn med särskilda behov” (Kikkuli förlag 2020).

 

Föreläsningen är kostnadsfri och äger rum

den 5 oktober 17.00

Comfort Hotel Helsingborg

Det bjuds på fika!

Varmt välkomna!

Anmälan till https://simplesignup.se/event/183085-supermamsens-foerelaesning

eller 042-10 40 44

Sista anmälningsdag är 30 september

Mer information om Anhörigstöd helsingborg.se/anhorigstod

 
 

Pjäs: Skuggsyskon

Syskon är en anhöriggrupp som syns ganska lite i den offentliga debatten, där många lever med tankar och känslor som de upplever som tabu och som har präglat hela deras vuxenliv.

Två män och en kvinna är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn, ett barn med en funktionsnedsättning. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra? Östra Teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna

Vård- och omsorgsförvaltningen bjuder in till denna berörande föreställning för alla som finns runt ett barn med speciella behov.

Föreställningen är kostnadsfri och äger rum den

9 september 18.00 på Dunkers Kulturhus

Information och biljettbokning hittar ni här Helsingborgs Kulturbutik – 1.0.203 (entryevent.se)

Mer information om Anhörigstöd helsingborg.se/anhorigstod eller 042-10 40 44

 
 
 

Detta får du inte missa….

Riksförbundet Attention anordnar livesänt författarsamtal. Medverkar gör Lotta Borg Skoglund, psykiater och Martina Nelson, psykolog, båda författare till boken ”Svart bälte i föräldraskap” och Samantha Coard, tonårsförälder och programledare för SVT:s ”Superföräldrar”. Samtalet leds av Anki Sandberg, ordförande Attention. 

När: Tisdag 7 september, kl 18.00

För mer info och anmälan 

Känner du dig ensam? – Det är du inte ensam om!

 posted in: Uncategorized |  0

Omtanke – Helsingborg driver ett projekt kring ensamhet.
Projektet handlar om att vi ska utforska hur vi kan göra det enklare för invånare som är ofrivilligt ensamma att ta steget ut i gemenskap. Det finns väldigt många föreningar, aktiviteter och träffpunkter men idag verkar steget in till dem vara för stort för många.
Det vi ska göra är att intervjua invånare som är eller har varit ofrivilligt ensamma för att få deras bild av hur behoven och lösningarna på detta behöver se ut. Friends gjorde nyligen en stor undersökning där de kom fram till att var fjärde ung person i åldern 16-24 år är ofrivilligt ensam. Det finns också många andra riskfaktorer som arbetslöshet, livsförändringar som att flytta, separera etc.

Intresserad? Klicka på nedanstående länkar för mer info

Om projektet

Känner du dig ensam QR

NYHETER

Vi rekommenderar UR:s serie om Superföräldrar.

En talkshow med och för föräldrar som har barn eller ungdomar med en NPF-diagnos – det vill säga en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis adhd, add, eller autism. Programledaren Samantha Coard pratar om NPF-livet med föräldrar som, precis som hon själv, har barn med adhd eller autism. Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri och författare, svarar på frågor och kommer med råd kring hur föräldrarna kan hantera situationerna som uppstår.

https://urplay.se/serie/219138-superforaldrar

 

Höganäs: Mötesplatsen Snäckan för dig med NPF.
För mer info: Var med och utveckla Mötesplats Snäckan

 

Under rådande omständigheter pausar vi vår verksamhet vad gäller fysiska träffar etc.

Vi finns tillgängliga på mail och telefon .

Tänk på att på Riksförbundets hemsida hittar du ett digert utbud av information, filmer och digitala utbildningar.

https://attention.se

I medlemstidningen Attention finns det också intressanta reportage och information. Under våren kommer tidningen att ha olika tema:

1. Äldre
2.Boende
3.Skola
4.Behandling/vård

Styrelsen kommer att i största möjligaste mån hålla hemsidan uppdaterad med information inom NPF-området. 

Vi finns också på fb och på instagram.

Vi arbetar för att:
  • sprida kunskap om NPF
  • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF. Vi arbetar för ökad kunskap och förståelse

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/ADD, Autism, Tourettes syndrom, OCD (tvångssyndrom), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Upptagningsområden för Attention Helsingborg-Ängelholm:
 
Bjuv              Båstad           Helsingborg           Höganäs       Klippan
Perstorp       Åstorp             Ängelholm            Örkelljunga

skanevalkretsregion