Välkommen till Attention Helsingborg-Ängelholm

 

Lördagen 1/10 hade vi vår sista Attentionträff i Studiefrämjandets lokaler på Järnvägsgatan i Helsingborg.
Studieförbundet, och vi i Attention, flyttar nu till Posthuset vid Rådhustorget i de centrala delarna av stan. 
Vi återkommer med information och inbjudan till ny träff när vi är på plats i de nya lokalerna!
Denna gång uppmärksammar vi vårt 20:e år som lokalförening. Kaffe och tårta utlovas!

Vägen tillbaka

Inbjudan till digital skrivarkurs för barn och ungdomar med NPF mellan 10- 16 år som befinner sig i problematisk skolfrånvaro.

Riksförbundet Attention anordnar en skrivarkurs för barn och ungdomar. Se inbjudan nedan för att se hur du anmäler ditt barn och ungdom.

Inbjudan skrivarkurs VägenTillbaka[5]

 

September = Attentions skolkampanj

Håll koll på Attentions skolkampanj under september. Förutom nedanstående telefonrådgivning finns ett digert program med bl a föreläsningar.

Titta in på Riksförbundets hemsida


Attention är så glada att vi under september månad, som en del av vår kampanj för att lyfta skolfrågan, kommer kunna erbjuda skoljuridisk rådgivning. Rådgivningen kommer ske per telefon två tillfällen i veckan under september månad, med start den 5 september. 

Rådgivningen är ett samarbete mellan Attention och antidiskrimineringsbyråerna Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån norra Skåne.

Till telefonen kan man ringa för att få rådgivning kring frågor som rör skollagen och diskrimineringslagen, så som bristande tillgänglighet i skolan. De jurister som svarar i telefonen kommer ge råd och vägledning i hur du kan gå vidare utifrån din frågeställning. Den rådgivning som erbjuds kommer inte kunna leda till fortsatt hjälp att driva juridiska processer från de jurister som svarar i telefonerna. Rådgivningen avser en enskild insats vid samtalstillfället. Viktigt att tänka på inför rådgivningssamtalet är att vara förberedd kring vad man vill ha rådgivning kring och försöka hålla sig kortfattad under samtalet.

Antidiskrimineringsbyråerna arbetar för att vi ska ha ett samhälle fritt från diskriminering. De erbjuder juridisk rådgivning och stöd till enskilda som utsattas för diskriminering, stöttar personalgrupper i aktivt arbete för att förebygga diskriminering. De arbetar också med att ta fram kunskap och förmedla rättspraxis i jämställdhetsarbetet samt utbildar kring diskrimineringslagen och de olika diskrimineringsgrunderna. 

Telefonnumret:  08-19 00 20

Rådgivning kommer ske: Måndagar 12.00-14.30 & onsdagar 15.30-18.00. 

Första tillfället är den 5 september

 

 

 

 

—————————————————————————-

——————————————————————-

En bra plats – höstprogram

 

Helsingborg

Anhörigstödets höstprogram 2022

Höstens program är nu klart och ni kan redan nu anmäla er! Den innehåller bland annat en anhörigcirkel med fokus på återhämtning och hälsa, föreläsningar kring hur det är att vara anhörig till en närstående med autism samt ADHD samt vad samhället kan erbjuda någon med en funktionsnedsättning efter skolan har tagit slut.

 

Foto: Pixabay

Anmälan sker lättast genom att trycka på länken som står bredvid varje aktivitetet. När ni trycker på länken kommer ni även till en informationssida där ni kan läsa mer om innehållet på föreläsningen eller aktiviteten samt var den är. Om ni inte har möjlighet att anmäla er digitalt, kan ni alltid ringa oss på 042-10 40 44. Undantagen är Anhörigcirkel samt Informationsträff kring det digitala anhörigstödet som anordnas av Medborgarskolan och där ni ska kontakta Åsa (asa.larsson@medborgarskolan.se) för anmälan samt för mer information. Shared reading är en återkommande aktivitet som biblioteket håller i och därför ska anmälan göras direkt till My (my.sorensson@helsingborg.se) eller till personal på berörda träffpunkter. 

Foto: Pixabay

För dig i Höganäs

Se nedan inbjudan från tillgänglighetssamnordnare Anna Pihlqvist
Politikerutfrågning på lätt svenska 30 aug 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artikelbild

 

Höstens program för anhörigstödet inom vård- och omsorgsförvaltingen

Höstens program är nu klart och ni kan redan nu anmäla er! Den innehåller bland annat en anhörigcirkel med fokus på återhämtning och hälsa, föreläsningar kring hur det är att vara anhörig till en närstående med autism samt ADHD samt vad samhället kan erbjuda någon med en funktionsnedsättning efter skolan har tagit slut.

 

Foto: Anna Alexander Olsson

Anmälan sker lättast genom att trycka på länken som står bredvid varje aktivitetet. När ni trycker på länken kommer ni även till en informationssida där ni kan läsa mer om innehållet på föreläsningen eller aktiviteten samt var den är. Om ni inte har möjlighet att anmäla er digitalt, kan ni alltid ringa oss på 042-10 40 44. Undantagen är Anhörigcirkel samt Informationsträff kring det digitala anhörigstödet som anordnas av Medborgarskolan och där ni ska kontakta Åsa (asa.larsson@medborgarskolan.se) för anmälan samt för mer information. Shared reading är en återkommande aktivitet som biblioteket håller i och därför ska anmälan göras direkt till My (my.sorensson@helsingborg.se) eller till personal på berörda träffpunkter. 

Foto: Anna Alexander Olsson

 

NKA (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga)

På följande sida: https://anhoriga.se/stod–utbildning/stodlinjer-for-anhoriga/ hittar du en samlad sida med kontaktuppgifter till olika stödlinjer, organisationer och myndigheter!

 

Foto: Pixabay

NKA har sammanställt kontaktuppgifter till olika stödlinjer, organisationer och myndigheter som kan ge dig som anhörig vägledning, råd och stöd i olika situationer. Du hittar sidan genom att gå in på:

https://anhoriga.se/stod–utbildning/stodlinjer-for-anhoriga/ 

 

 

 

 

Autism- och Aspergerförbundet har lanserat Podden Autism

Nu har Autism- och Aspergerförbundet lanserat Podden Autism och först ut är en serie med underrubriken Sommarlyssning. Det är sex avsnitt med sommarpratare som alla har en personlig koppling till autism.

Det är Joanna Halvardsson, Alexander Skytte, Freddot Carlsson Andersson, Conny Palmkvist, Monica Bergenek och Anna PG som delar med sig av tankar och erfarenheter.

– Jag har hittat mina styrkor, tagit tillvara på dem och gjort någonting bra av dem. Tyvärr går världen miste om massor fantastiska människor med fantastiska förmågor då vi inte tillåter alla att få vara som de är, säger Joanna Halvardsson.

Tanken med Podden Autism är att sprida kunskap om autism samt att öka förståelsen för personer med autism och deras anhöriga. Det finns stora skillnader mellan personer med autism. Dels är det skillnad på personliga egenskaper, men det kan också vara olika hur autism visar sig. Därför kommer fokus ligga på att lyfta olika perspektiv i podden. 

– Autism ser så otroligt olika ut för olika personer och spektrumet kan vara stort i en och samma person. Podden Autism är en plattform som synliggör dessa röster och perspektiv, med målet att förändra attityder och motverka fördomar så att vi får ett samhälle för alla, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet. 

Läs mer nedan:

https://www.autism.se/om-autism/podden-autism/

 

 

Filmer för barn om psykisk ohälsa och missbruk i familjen

Att vara barn eller syskon till någon som blir sjuk kan vara svårt, speciellt om man inte förstår vad som händer. Det kan vara lite lättare att hantera sina egna tankar och känslor om man får mer information om sin närståendes sjukdom. På denna sida kan du titta på tecknade filmer som beskriver olika familjesituationer och belyser hur det kan vara om någon i en familj mår psykiskt dåligt.

Psykisk sjukdom delas in i olika ”grupper” av diagnoser. De diagnoser som filmerna förklarar är ADHD, Ångest, Depression, Missbruk och PTSD. 

Filmerna är framtagna av danska Psykiatrifonden men finns på svenska på Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) hemsida.

Foto: NKA

Läs mer här:

https://anhoriga.se/nka-play/barn-som-anhoriga/filmer-om-psykisk-ohalsa-i-familjer/

 

 

Vi rekommenderar UR:s serie om Superföräldrar.

En talkshow med och för föräldrar som har barn eller ungdomar med en NPF-diagnos – det vill säga en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis adhd, add, eller autism. Programledaren Samantha Coard pratar om NPF-livet med föräldrar som, precis som hon själv, har barn med adhd eller autism. Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri och författare, svarar på frågor och kommer med råd kring hur föräldrarna kan hantera situationerna som uppstår.

https://urplay.se/serie/219138-superforaldrar

 

 

Tänk på att på Riksförbundets hemsida hittar du ett digert utbud av information, filmer och digitala utbildningar.

https://attention.se

I medlemstidningen Attention finns det också intressanta reportage och information. Under våren kommer tidningen att ha olika tema:

1. Äldre
2.Boende
3.Skola
4.Behandling/vård

Styrelsen kommer att i största möjligaste mån hålla hemsidan uppdaterad med information inom NPF-området. 

Vi finns också på fb och på instagram.

Vi arbetar för att:
  • sprida kunskap om NPF
  • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF. Vi arbetar för ökad kunskap och förståelse

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/ADD, Autism, Tourettes syndrom, OCD (tvångssyndrom), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Upptagningsområden för Attention Helsingborg-Ängelholm:
 
Bjuv              Båstad           Helsingborg           Höganäs       Klippan
Perstorp       Åstorp             Ängelholm            Örkelljunga

skanevalkretsregion