Föreläsning om Språkstörning

posted in: Uncategorized | 0

Attention Helsingborg-Ängelholm arrangerar en föreläsning om diagnosen Språkstörning. Det är leg. logoped Gabriella Andersson och speciallärare Inger Nilsson som berättar om diagnosen, vad det är, hur det yttrar sig och hur man kan anpassa i vardagen.

Titel: SPRÅKSTÖRNING- den osynliga och okända diagnosen

Tid: Onsdag 22/5 kl 19.00

Plats: Järnvägsgatan 41 i Helsingborg (Studiefrämjandets lokaler)

Pris: Kostnadsfritt

Språkstörning är en av diagnoserna inom NPF- området. Det är en diagnos som är obekant för många, till skillnad från t ex ADHD och ASD/Aspergers syndrom. Kännetecknande för diagnosen är bl a nedsatt språkproduktion, språkförståelse och språkanvändning.

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om språkstörning både i våra kommuner och i skolor. Elever med språkstörning är en grupp som ofta har stora svårigheter i skolan och flertalet av eleverna når kunskapskraven i begränsad utsträckning.

Genom att skapa större kännedom om språkstörning kan bl a undervisning anpassas och bemötande och förståelse utvecklas.

Anmälan senast måndag 2019 05 20 till

info@attention-helsingborg-angelholm.se eller skicka sms till 070 24 33 735.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Vi bjuder på kaffe, fralla och frukt!