Välkommen till Attention Helsingborg-Ängelholm

posted in: Uncategorized | 0

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

  • sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
  • verka för att skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
Vi arbetar för ökad kunskap och förståelse!
Upptagningsområden för Attention Nordvästra Skåne:
Bjuv      Båstad      Helsingborg       Höganäs       Klippan
Perstorp       Åstorp       Ängelholm       Örkelljunga

skanekarta